Misja

Na szczególne miejsce w naszej pracy zasługują dzieci.

To wady stóp pozostawione same sobie u małych dzieci mogą prowadzić do trwałych patologicznych zmian w narządzie ruchu u osób dorosłych.  W zaniedbaniach z dzieciństwa doszukiwać się można genezy wielu wad postawy w późniejszym wieku. Niestety informacje o wysokiej częstotliwości występowania wad postawy u dzieci docierają do nas coraz częściej.

W wieku niemowlęcym trudno mówić o wysklepieniu stóp, ponieważ stopy wypełnione  są miękką podściółką tłuszczową. Poduszeczki tłuszczowe zaczynają znikać dopiero około 3 roku życia. Utarło się przekonanie że do tego momentu nie diagnozujemy wad stóp. To jednak bywa złudne. Rozpoczęcie chodzenia to moment w którym można określić jak będą się kształtowały stopy dziecka. Można określić czy istnieje zagrożenie wadą czy nie. Jest to również moment w którym stopa dziecka jest bardzo plastyczna i szybko poddaje się korekcji. Właśnie w tym czasie osiągamy najlepsze i najszybsze efekty leczenia wkładkami czy klinami ortopedycznymi.

Dużymi osiągnięciami możemy się również pochwalić w pracy z pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej. Wymagają oni bardzo wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia.  Nasze doświadczenie w pracy z tą grupą pacjentów zbieramy od 2004r. W/w powikłanie występuje z powodu uszkodzenia układu naczyniowego, układu nerwowego oraz podatności na zakażenia bakteryjne. Nieleczony zespół stopy cukrzycowej w skrajnych przypadkach może doprowadzić do amputacji stopy czy nawet części lub całej kończyn. W związku z tym szczególną uwagę należy zwracać na najdrobniejsze zmiany na stopach, aby uniknąć ich pogłębienia co za tym idzie długotrwałego leczenia. Umiejętnie wykonana wkładka ortopedyczna może stanowić bardzo istotne wsparcie w procesie leczenia tych pacjentów.